Det goda samtalet

  • Det goda samtalet behöver inte alltid vara det som direkt leder fram till ett tydligt svar på en fråga eller en konkret lösning på ett problem.
  • Det goda samtalet kan göra att den som deltar i det starkare, mera insiktsfull och bättre rustad att förstå en situation eller hantera ett problem.
  • Det goda samtalet kan göra den som deltar mera säker på att hon eller han står rätt just nu eller hjälpa till med att bryta upp från fastlåsta positioner.
  • Det goda samtalet kan vara en tröst eller en utmaning eller ett lustfyllt personligt utbyte mellan människor.
  • Det goda samtalet är kanske den viktigaste vägen mot personlig utveckling
  • Det goda samtalet kan vara ett samtal mellan två personer men det kan också föras i en grupp (upp till 10 personer kan vara ett hanterligt antal deltagare). Man kan fundera över om det inte också går att föra goda samtal mellan olika grupper eller organisationer.
  • Det goda samtalet kan vara ett speciellt samtal för stunden i en speciell situation.
  • Det goda samtalet kan också äga rum och utvecklas kontinuerligt i en speciell relation eller i ett nätverk som träffas regelbundet.
  • Det goda samtalet gör deltagarna bättre rustade för att möta och hantera konflikter.

samtal ritat