Samtalsledaren

Att samtala dialogiskt är en förmåga som behöver byggas upp. Konsten att lyssna, lyssna av och lyssna in och modet att säga något ofärdigt och prövande utvecklas bäst med hjälp av en professionell samtalsledare. Samtalsledarens uppgift är att leda samtalet och att träna gruppen i att bestämma och följa vissa grundläggande samtalsregler och att vid varje samtalstillfälle träna på t.ex. att fokusera, öppna sig, våga uttrycka ofärdiga tankar, lyssna, bygga på andras inlägg, se till att de som har något att säga får det sagt. Allt som kännetecknar det goda samtalet.

Klicka på rubrikerna här nedan för att se exempel på olika slags uppgifter för samtal i grupper.

 

REFLEKTIONSGRUPPER PÅ ARBETSPLATSEN

Lärande och utveckling är en viktig del av verksamheten på varje arbetsplats
Lärande i verksamheten stärks genom reflekterande och dialogiska gruppsamtal om arbete, arbetsformer, arbetsroller, arbetssätt, samarbete, arbetsproblem. Ämnena bestämmer gruppen.
• Lärande är i allt väsentligt en social aktivitet
• Det viktigaste yrkeslärandet sker alltid i arbetet, på arbetsplatsen. Vi kallar det arbetsplatslärande.
• Det finns effektiva former för att formulera, kommunicera, och förmedla arbetsplatslärande och genom gemensam reflektion identifiera lärdomar och förädla det till professionell kunskap. Dessa former behöver medarbetare lära sig, träna och tillämpa. Metoden är vanligen gemensam reflektion i samtalsgrupper.
 
Samtalaren erbjuder hjälp med att dra igång och handleda reflektionsgrupper som efter ett antal gånger själva kan driva sina samtal.
 

 

SAMTAL OM STRESS

Stress hos en enskild individ är oftast inte bara den enskildes problem. Den måste i första hand hanteras på arbetsplatsen där den uppstod.
 
För den enskilda individen som befinner sig i farozonen för att brytas ner av stress är det nödvändigt att tala om situationen, få hjälp med att hitta en struktur, hjälp med att öka sin egen motståndskraft och stöd för att ev. skapa möjlighet att ändra det som måste ändras i det yttre trycket. I sista hand kan individen behöva egen terapi om stressen har lett till allvarliga symptom och sjukskrivning. För den som har så allvarliga symptom hade det varit bättre att i samtal bearbeta sin situation innan det gått så här långt. Då hade man kunnat bearbeta situationen antingen i enskilda samtal med en professionell samtalare eller i en serie samtal med kollegor i en organiserad gruppreflektion där man samtalar om verksamhetens arbetsmiljö och stressfaktorer i arbetet.
 
Läs mer om detta genom att klicka på denna länk.
www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=16891
Samtalaren kan leda gruppsamtal om stress på arbetsplatsen.
 

 
 

HANTERING AV KONFLIKTER

Långvariga, olösta och inkapslade konflikter är alltid destruktiva. De slukar resurser och energi. De hämmar kreativitet och konstruktivt tänkande. Ett stort problem i grupper är vår rädsla för att angripa och aktivt hantera konflikter och vår enastående förmåga att istället gå runt dem och kapsla in dem. Att ta itu med konflikter är en grannlaga och svår uppgift. Den första väg man ska pröva är nästan alltid samtalets väg. Det är värt att pröva en professionell utomstående samtalsledare när man vill ha igång konstruktiva samtal. Det kan bli en process som innefattar både individuella samtal och gemensamma samtal med konfliktens parter. Utgången kan vara oviss men mycket kan vinnas om samtalen lyckas.
 
Samtalaren kan åta sig uppdraget som samtalsledare när man prövar denna väg för att hantera konflikter.

 

 

 

thinking statue 2