Samtal, något annat än möten

Ett samtal mellan flera personer är något annat än ett möte. Möten har vi många på arbetsplatsen. Samtal är inte så vanliga. Ett samtal är också något annat än kafferumsdiskussioner eller seminarier.

I samtalet tar vi upp saker som kanske inte får plats i våra vanliga möten eller konversationer.

  • I samtalet utbyter vi idéer, erfarenheter, tankar, känslor.
  • I samtalet fördjupar vi oss i ämnet och fördjupar vår kontakt med andra.
  • Vi prövar ståndpunkter, jämför erfarenheter, lägger fram idéer, reflekterar tillsammans och lär av varandra.
  • Vi lyssnar och låter oss beröras.

Samtalet kan vara en oas, en dialog, kommunikation utan dagordning, utan tidspress, utan minnesanteckningar men med öppen kontakt. I samtalet är det öppet för fria associationer, ofärdiga tankar, oprövade idéer, utlopp för känslor, personliga vinklingar, intresse, stöd och uppmuntran.

Att samtala dialogiskt är en förmåga som behöver byggas upp, vi är inte vana vid sådana samtal på arbetsplatsen. Konsten att lyssna, lyssna av och lyssna in och modet att säga något ofärdigt och prövande utvecklas bäst med hjälp av en professionell samtalsledare. Ämnen att samtala om väljer gruppen själv

I mötet för vi diskussioner som i bästa fall

  • Leder oss fram till gemensamma ställningstaganden och beslut i verksamhetsfrågor
  • Ger viktig information.

Möten är livsviktiga och nödvändiga på varje arbetsplats men de behöver kompletteras av samtal.

 

 

 

statue fix 4