ERBJUDANDE: FÖRELÄSNING OM SAMTAL

Samtalaren förmedlar också gärna sin kunskap och erfarenhet i form av en föreläsning under rubriken ” Samtal om jobbet, på jobbet. En outnyttjad och bortglömd konst?” Är du intresserad av att ordna en föreläsning, ring eller maila. Arvodet för en föreläsning för grupp av valfri storlek är 2500 kr.