Vem är samtalaren?

SAMTALA ENSKILT MED MIG

Jag, Harald Berg, är en professionell samtalare. Att jag är professionell betyder att jag är utbildad psykolog och att samtalet för mig är en yrkesverksamhet. Bakom mig har jag en mycket lång (över 40 år) och mycket bred erfarenhet av alla slags samtal med människor i arbetslivet. Jag har erfarenhet av arbete med alla slags organisationer och grupper i privat näringsliv, offentlig förvaltning och ideella verksamheter. Jag har sett mycket, hört mycket och jag vet mycket. Jag kan lyssna, ge råd och stödja. Mitt erbjudande om enskilda samtal vänder sig till alla som har en situation på arbetsplatsen som de behöver prata om med någon utomstående.

VEM BEHÖVER TALA MED MIG?

• Chefen som har en besvärlig situation att hantera, t.ex den som tar över ledningen i en nerkörd verksamhet eller den som har att hantera konflikter eller underpresterande medarbetare.
• Medarbetaren som har en konfliktsituation på arbetsplatsen.
• Projektledaren som behöver råd och stöd, kanske handledning.
• Personer som upplever att de befinner sig i en farlig stressituation.
• Personer som upplever att de mobbas, åsidosätts eller hålls tillbaka.
• Personer som befinner sig i valsituationer när det gäller arbete, karriär eller kompetensutveckling.

 

SAMTAL ELLER TERAPI?

De flesta av oss hamnar någon gång i en situation där vi behöver samtala om den situation som vi befinner oss i på arbetsplatsen. Då ska vi inte behöva gå till en terapeut för att få hjälp.

 
De flesta som har problem eller svåra situationer att möta är inte sjuka och ska inte ha terapi. Samtalaren är inte terapeut. Samtalaren är socialpsykolog och kan mycket om kommunikationer, dynamik, relationer konflikter och påverkan i organisationer och grupper. I Samtalarens nätverk ingår dock erfarna psykoterapeuter, som Samtalaren kan förmedla kontakt med om det behövs. Där ingår också organisationskonsulter, personalchefer, och erfarna ledare från arbetslivet. De är också resurser som kan ställa sig till förfogande för samtal och rådgivning.
 
Samtalet med Samtalaren är ett vanligt samtal, inget märkvärdigt alls. Samtalaren är bollplank, lyssnar och ger råd. Allt som sägs stannar mellan oss.

 

 

 

 

 

samtalaren harald ljus